Cổng hoa cưới

Màu đỏ của tình yêu màu xanh của hy vọng, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khách mời khi bước vào tiệc cưới đó chính là cổng hoa cưới. Như thế việc trang trí cổng hoa cưới cũng là một phần rất quan trọng trong tiệc cưới nữa đấy nhé!

13 14 15 17 18 17 68 tc03_635097717069530000_HasThumb tc03_635097717009980000_HasThumb tc03_635097716821260000_HasThumb CH00_635097719574150000_HasThumb Ch01_635097720133990000_HasThumb Ch01_635097720205150000_HasThumb Ch01_635097720053590000_HasThumb CH00_635097719820670000_HasThumb CH00_635097719760610000_HasThumb Ch01_635097720275490000_HasThumb Ch02_635097721056030000_HasThumb Ch02_635097721378660000_HasThumb Ch02_635097721592870000_HasThumb

Tin Liên Quan