Hoa chia buồn

Người ta nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Tặng hoa chia buồn với ý nghĩa chia sẻ nỗi buồn thầm kín với gia chủ, động viên và an ủi tinh thần. Hoặc có thể là thay mặt sự hiện diện của bạn khi không thể đến đưa viếng vì điều kiện địa lý và công việc.

h17 h18 h19 h20 h21 h16 h15 h14 h13 h12 h16 h18 h19 h20 h13 h15 h14

Tin Liên Quan