Xe hoa

Thông thường nói đến “xe hoa” có nghĩa là phải có hoa trang trí trên xe. Tuy nhiên trong thời buổi hiện đại và tân tiến với sức sáng tạo không ngừng thì xe hoa cũng trở nên đa dạng hơn…

36 35 34 33 30 31 32 IMG_7958 IMG_7957 IMG_7956 IMG_7955 IMG_7999 IMG_7952 IMG_8002 IMG_7953 IMG_7954 IMG_8001 IMG_7950 IMG_7951

Tin Liên Quan